Usluge

Integrisani sistemi zaštite

„Vector System Security“ se trudi da kroz saradnju sa klijentima trasira nove potrebe koje donose inovativna tehnološka rješenja u pogledu bezbjednosti. Posebno smo posvećeni razvoju integrisanih sistema zaštite, kao i većoj upotrebi digitalnih rješenja. U pitanju su rješenja koja omogućavaju integraciju različitih sistema tehničke zaštite (video nadzor, protivprovala, kontrola pristupa, perimetarska zaštita) u integrisani sistem za nadzor i upravljanje. Na ovaj način povećavamo stepen bezbjednosti, a samim tim i pravovremeno uočavamo potencijalno opasne situacije.