Usluge

Bezbjednosna analitika

„Vector System Security“ od svoga nastanka sve svoje usluge bazira na bezbjednosnom konsaltingu i analitici, kao ključnoj proceduri u rješavanju bezbjednosnih problema naših klijenata. Zahvaljujući kvalitetnoj analitici i procjeni ugroženosti predmeta djelovanja, omogućavamo našem klijentu da efikasno implementira sistem zaštite. Na taj način omogućavamo efikasno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa kako bi bezbjednost klijenata podigli na što veći nivo. Dakle, bezbjednosna analitika je osnova za izrađivanje Planova zaštite objekata.