Zaposlenje

Zaštitari/ke

Potrebni su zaštitari/ke sa licencom.
Кontakt osoba је Predrag Žugić 068/818-200